top of page

Kennisbank

Een beknopt overzicht van biasen, heuristieken, psychologische effecten, onderliggende fundamentele concepten, belangrijke denkers en literatuur op het gebied van complexe besluitvorming.

 

Wilt u meer lezen? Meld u dan aan als Member.

Affect Heuristic

De Affect Heuristic (ook wel bekend als het "emotie-bias" effect) is een mentale shortcut waarbij emoties en gevoelens gebruikt worden om snel en automatisch beslissingen te nemen, in plaats van logisch en rationeel te redeneren. Dit kan leiden tot onjuiste inschattingen en vooroordelen in de besluitvorming.

Representativeness Heuristic

De representativiteitsheuristiek is een denkstrategie waarbij mensen de kans op gebeurtenissen of de waarschijnlijkheid van conclusies beoordelen op basis van hoe goed deze passen bij het stereotype of de typische voorstelling van een situatie of groep.

Availability Heuristic

Beschikbaarheidsheuristiek is een mentale shortcut of cognitieve denkfout waarbij we de waarschijnlijkheid van een gebeurtenis of de frequentie van een gebeurtenis beoordelen op basis van hoe gemakkelijk we ons deze gebeurtenis kunnen herinneren of voorstellen. We kunnen dus de neiging hebben om de waarschijnlijkheid van gebeurtenissen te overschatten die gemakkelijk in ons geheugen opkomen en onderschatten wat minder gemakkelijk te herinneren is.

Take-the-best Heuristic

De take-the-best-heuristiek is een beslissingsstrategie die vaak wordt gebruikt in cognitieve psychologie en besluitvorming. Het is een eenvoudige methode die mensen gebruiken om snel en efficiënt beslissingen te nemen, vooral wanneer er weinig informatie beschikbaar is.

bottom of page